Valtiopaivaasia HE 163/1996

HE 163/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle telemarkkinalaiksi ja laiksi telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Telemarkkinalaki

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
396/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
397/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Telemarkkinalaki

2) Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pursiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3656

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1997 vp
Valmistunut

14.03.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/1996 vp
Valmistunut

12.12.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1997 Päättynyt PTK 30/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.1997 Päättynyt PTK 32/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Keskeytynyt PTK 36/1997
04.04.1997 Päättynyt PTK 37/1997 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.04.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot