Valtiopaivaasia HE 163/1997

HE 163/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1104/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1105/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1106/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1107/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2) Laki verohallintolain muuttamisesta

3) Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta

4) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1997 vp
Valmistunut

04.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1997 Poistettu PTK 142/1997
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1997