HE 163/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1104/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1105/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1106/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1107/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2) Laki verohallintolain muuttamisesta

3) Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta

4) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1997 vp
Valmistunut

04.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1997 Poistettu PTK 142/1997
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1997

Vastaus
EV 162/1997 vp