Valtiopaivaasia HE 163/1998

HE 163/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki Vakuutusvalvontavirastosta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
78/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
79/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
80/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
81/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
82/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
83/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
84/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
85/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
86/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
87/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
88/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki ydinvastuulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
89/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
90/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
91/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
92/1999
Päätös

Hyväksytty

16) Laki vakuutussopimuslain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
93/1999
Päätös

Hyväksytty

17) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
94/1999
Päätös

Hyväksytty

18) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
95/1999
Päätös

Hyväksytty

19) Laki työntekijäin eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
96/1999
Päätös

Hyväksytty

20) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
97/1999
Päätös

Hyväksytty

21) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
98/1999
Päätös

Hyväksytty

22) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
99/1999
Päätös

Hyväksytty

23) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
100/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

24) Laki sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
101/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Vakuutusvalvontavirastosta

2) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

3) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

5) Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

7) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

8) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

10) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

11) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

12) Laki ydinvastuulain muuttamisesta

13) Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c ja 12 §:n muuttamisesta

15) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

16) Laki vakuutussopimuslain 13 §:n muuttamisesta

17) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

18) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

19) Laki työntekijäin eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

20) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta

21) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

22) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

23) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

24) Laki sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/1998 vp
Valmistunut

25.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998
Huomautus

*) 10. lain 5 §:n 3 ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 01.05.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1999

​​​​