Valtiopaivaasia HE 163/2005

HE 163/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

15.04.2006

Säädöskokoelma
227/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylilääkäri Hermanson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2005 Päättynyt PTK 107/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2006 vp
Valmistunut

14.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2006 Poistettu PTK 10/2006 6
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.2006 Päättynyt PTK 15/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2006

Vastaus
EV 7/2006 vp

​​​​