Valtiopaivaasia HE 164/1993

HE 164/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi Karttakeskuksen muuttamisesta valtionyhtiöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

23.11.1994

Säädöskokoelma
966/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Karttakeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
967/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle

2) Laki Karttakeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2817

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1993 vp
Valmistunut

26.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 125/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3778

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3800
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3965

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​