Valtiopaivaasia HE 164/1994

HE 164/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä sekä maaseutuelinkeinolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1303/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1304/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki porotalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1305/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1306/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1307/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1308/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä

2) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

3) Laki porotalouslain muuttamisesta

4) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

5) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

6) Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994 2601
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1994 vp
Valmistunut

03.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994 3169

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994 3176
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3195
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994 4689
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994 4919
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994 5014
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994 5146
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5154 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994