HE 164/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1136/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1996 Päättynyt PTK 136/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4353

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4377

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1996

Vastaus
EV 164/1996 vp