HE 164/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Huomautus

96/67/EY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ilmailulain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.1997

Voimaantulo

15.11.1997

Säädöskokoelma
981/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ilmailulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/1997 vp
Valmistunut

16.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997

Vastaus
EV 143/1997 vp