Valtiopaivaasia HE 164/1998

HE 164/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

1) Laki erikoissairaanhoitolain 7 ja 24 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, StVM 41/1998 vp)

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
241/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
242/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki erikoissairaanhoitolain 7 ja 24 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, StVM 41/1998 vp)

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/1998 vp
Valmistunut

15.12.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 204/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Keskeytynyt PTK 206/1998
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

​​​​