Valtiopaivaasia HE 164/2002

HE 164/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
497/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
498/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
499/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
500/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
501/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
502/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
503/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
504/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
505/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
506/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
507/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
508/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
509/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
510/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

2. Laki kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

3. Laki erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

4. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

9. Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

10. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

11. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

12. Laki perusopetuslain muuttamisesta

13. Laki lukiolain muuttamisesta

14. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/2002 vp
Valmistunut

28.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. ja 12.-14. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 7.-11. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 189/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.2003 Päättynyt PTK 190/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2003

​​​​