Valtiopaivaasia HE 164/2003

HE 164/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
476/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
477/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2003

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2003 Päättynyt PTK 116/2003 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2004 vp
Valmistunut

23.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 158 § ja johtolause muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.2004 Päättynyt PTK 54/2004 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2004