Valtiopaivaasia HE 164/2006

HE 164/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
997/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
998/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
999/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007

Vahvistettu

17.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1000/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

4. Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2006 vp
Valmistunut

11.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Keskeytetty PTK 102/2006 8
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006 4 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Keskeytetty PTK 106/2006 26
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 2 2-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2006

​​​​