Valtiopaivaasia HE 165/1992

HE 165/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkojen korvaamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
737/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
738/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
739/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

3) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992 3276

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1994 vp
Valmistunut

09.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/1992 vp
Valmistunut

10.11.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994 1579

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1597
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2251 2-5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994

​​​​