HE 165/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

18.10.1994

Säädöskokoelma
894/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2626

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2875

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1994 vp
Valmistunut

21.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 86/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1994 Päättynyt PTK 89/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3085

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3095

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1994