HE 165/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1998 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vuodelta 1998 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1277/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1278/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1279/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuodelta 1998 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta

2) Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997 6-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1997 Poistettu PTK 164/1997
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 25

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1997

Vastaus
EV 211/1997 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot