Valtiopaivaasia HE 165/1999

HE 165/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1331/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1332/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1333/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1334/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1335/1999
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1336/1999
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1337/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1338/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1339/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999 27
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1999 vp
Valmistunut

09.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ensimmäinen, kolmas, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen 19 b § ja voimaantulosäännös, kolmannen lakiehdotuksen 28 b §, seitsemännen lakiehdotuksen 43 §, kahdeksannen lakiehdotuksen 37 § ja yhdeksännen lakiehdotuksen 40 § muutettuna ja että toinen, neljäs, viides ja kuudes lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 120/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 121/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1999 Päättynyt PTK 122/1999 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999