Valtiopaivaasia HE 165/2005

HE 165/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suositus nro 195, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, koulutusta ja elinikäistä oppimista

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suositus nro 195, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, koulutusta ja elinikäistä oppimista

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2005

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2005 Päättynyt PTK 108/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2005 vp
Valmistunut

07.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 17 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksytty kansainvälisen työjärjestön suositus nro 195, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2005 Päättynyt PTK 135/2005 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2005

​​​​