HE 166/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1109/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1997 vp
Valmistunut

28.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1997 Päättynyt PTK 140/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1997

Vastaus
EV 154/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot