Valtiopaivaasia HE 166/2009

HE 166/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
773/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
774/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki huumausainelain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
775/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
776/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki veripalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
777/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
778/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
779/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
780/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
781/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
782/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kansanterveyslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
783/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
784/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki mielenterveyslain 33 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
785/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
786/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki tartuntatautilain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
787/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
788/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki sosiaalihuoltolain 56 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.10.2009

Päätös

Hylätty

18. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 76 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

19. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

20. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
789/2009
Päätös

Hyväksytty

21. Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
790/2009
Päätös

Hyväksytty

22. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
791/2009
Päätös

Hyväksytty

23. Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
792/2009
Päätös

Hyväksytty

24. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
793/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääkelain muuttamisesta

2. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

3. Laki huumausainelain muuttamisesta

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

5. Laki veripalvelulain muuttamisesta

6. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

7. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

8. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

10. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

11. Laki kansanterveyslain 43 §:n muuttamisesta

12. Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 52 §:n muuttamisesta

13. Laki mielenterveyslain 33 b §:n muuttamisesta

14. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

15. Laki tartuntatautilain 11 a §:n muuttamisesta

16. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

17. Laki sosiaalihuoltolain 56 §:n muuttamisesta

18. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 76 §:n muuttamisesta

19. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

20. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

21. Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta

22. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

23. Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta

24. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009 16
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2009 vp
Valmistunut

30.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-16. ja 20.-24. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 17.-19. lakiehdotus hylätään ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 30 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-16. ja 20.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 17.-19. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1.-16. ja 20.-24. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 17.-19. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2009

​​​​