Valtiopaivaasia HE 166/2012

HE 166/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2013, täydentäminen )

1. Vuoden 2013 talousarvio

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
959/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2013 talousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.11.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2012 Päättynyt PTK 117/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2012 vp
Valmistunut

13.12.2012

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2013 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 11 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-227, 229-424 ja 426-602/2012 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2012 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21,22,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2012 Keskeytetty PTK 132/2012 14
Huomautus

Pääluokat 24,25,26,27,28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2012 Keskeytetty PTK 133/2012 2 1-46
Huomautus

Pääluokat 21-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2012 Keskeytetty PTK 134/2012 1 1-230
Huomautus

Pääluokat: 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2012 Päättynyt PTK 135/2012 1 77-112
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 135/2012 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13, 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1 - 227, 229 - 424 ja 426 - 602/2012 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 95/2012 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2012

Kirjelmä
EK 36/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​