Valtiopaivaasia HE 166/2014

HE 166/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Säätiölaki

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
487/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki säätiölain voimaanpanosta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
488/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
489/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
490/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
491/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
492/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
493/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
494/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
495/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
496/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Päätös

Hylätty

12. Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
497/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
498/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
499/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
500/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Säätiölaki

2. Laki säätiölain voimaanpanosta

3. Laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta

7. Laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta

8. Laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

9. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

10. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta

12. Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

14. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

15. Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2014 Päättynyt PTK 94/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 5. - 10., 12., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 11. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 42/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-10. ja 12.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-10. ja 12.-15. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.04.2015

​​​​