Valtiopaivaasia HE 167/1992

HE 167/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
929/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992 3277

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1992 vp
Valmistunut

25.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 118/1992 3564

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 120/1992 3604
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1992 Päättynyt PTK 122/1992 3632

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1992

​​​​