Valtiopaivaasia HE 167/1993

HE 167/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energia-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki energia-avustuksista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, TaVM 38/1993)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki energia-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki energia-avustuksista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, TaVM 38/1993)

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1086/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki energia-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki energia-avustuksista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, TaVM 38/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Erikoistutkija Kettunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2926

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993 2988

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/1993 vp
Valmistunut

02.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3947

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 133/1993 3956
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3978

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

​​​​