HE 167/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta sekä laiksi Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1139/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1140/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta

2) Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2626

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2876

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 22/1994 vp
Valmistunut

18.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

4589

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5169

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1994