Valtiopaivaasia HE 167/1995

HE 167/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi leimaverolain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1536/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1537/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.10.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995 2455

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995 2759

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995 2775
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3087

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

​​​​