Valtiopaivaasia HE 167/2004

HE 167/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
49/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004 28
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004 27
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 38/2003 vp ja LA 130/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2004 Keskeytetty PTK 130/2004 6
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004 1 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Keskeytetty PTK 135/2004 17
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 4 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​