Valtiopaivaasia HE 168/1997

HE 168/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1161/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1997 vp
Valmistunut

06.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 142/1997 vp
Päätös

Tiistain 18.11. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1997

​​​​