Valtiopaivaasia HE 168/2007

HE 168/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
384/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2007

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sankari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2008 vp
Valmistunut

03.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​