Valtiopaivaasia HE 169/1994

HE 169/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle taimiaineistolaiksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Taimiaineistolaki

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1205/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Taimiaineistolaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2626

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2876

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 21/1994 vp
Valmistunut

14.10.1944

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3401

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3425
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5169

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994

​​​​