Valtiopaivaasia HE 169/1996

HE 169/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Tarkistettu nimike: 3) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, EV 152/1996 vp

Päätökset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
910/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
911/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
912/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997

2) Laki vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

3) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3827

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/1996 vp
Valmistunut

25.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996 4160

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Keskeytynyt PTK 131/1996 4192
05.11.1996 Päättynyt PTK 132/1996 4200 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4366

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996

​​​​