Valtiopaivaasia HE 169/1997

HE 169/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntajakolaiksi ja laiksi rakennuslain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Maakuntajakolaki

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1159/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rakennuslain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1160/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Maakuntajakolaki

2) Laki rakennuslain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/1997 vp
Valmistunut

06.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 142/1997 vp
Päätös

Tiistain 18.11. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1997

​​​​