Valtiopaivaasia HE 169/2009

HE 169/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Maksupalvelulaki

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
290/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
291/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
292/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
293/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
294/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
295/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki veronkantolain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
296/2020
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maksupalvelulaki

2. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta

3. Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

5. Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

7. Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2010 vp
Valmistunut

24.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 ja 69 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 2/2010 vp
Valmistunut

25.02.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2010 Päättynyt PTK 35/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin