HE 17/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
553/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

266

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

295

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1268

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1406

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot