HE 17/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1347/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

628

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1995 vp
Valmistunut

20.10.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 87/1995 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.11.1995 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Keskeytynyt PTK 90/1995
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995 6
Istuntopöytäkirjan sivu

2447

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2498

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

Vastaus
EV 61/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot