Valtiopaivaasia HE 17/1997

HE 17/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
635/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1997 Päättynyt PTK 30/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/1997 vp
Valmistunut

18.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 48/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1997 Päättynyt PTK 51/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1