Valtiopaivaasia HE 17/2000

HE 17/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista

Päätökset

1. Laki eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
440/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.03.2000

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Tanni

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/2000 vp
Valmistunut

07.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2000 Päättynyt PTK 54/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2000 Päättynyt PTK 55/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​