Valtiopaivaasia HE 17/2001

HE 17/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
400/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
401/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
402/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
403/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kemikaalilain 52 ja 52 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
404/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
405/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
406/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
407/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
408/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
409/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
410/2002
Päätös

Hyväksytty

12. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
411/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
412/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
413/2002
Päätös

Hyväksytty

15. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
414/2002
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
415/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
416/2002
Päätös

Hyväksytty

18. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
417/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
418/2002
Päätös

Hyväksytty

20. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
419/2002
Päätös

Hyväksytty

21. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
420/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

3. Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki kemikaalilain muuttamisesta

6. Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta

7. Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta

8. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

10. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

12. Laki lääkelain muuttamisesta

13. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

14. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

15. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

16. Laki ydinenergialain muuttamisesta

17. Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta

18. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

19. Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta

20. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

21. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.03.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Puoskari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.2001 Päättynyt PTK 20/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2002 vp
Valmistunut

05.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4., 6., 9.-11., 13.-15., 17. ja 19.-21. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3., 5., 7., 8., 12., 16. ja 18., lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 138/2000 vp ja LA 114/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.05.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot