Valtiopaivaasia HE 17/2002

HE 17/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

(Asiointilaki )

Päätökset

1. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
13/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siitari-Vanne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2, 10 ja 20 § muutettuna.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 9/2002 vp
Valmistunut

24.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 12
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.01.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​