Valtiopaivaasia HE 17/2013

HE 17/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
957/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
958/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
959/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
960/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
961/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta

2. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

3. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta

5. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2013

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Yli-insinööri Puurunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2013 Päättynyt PTK 32/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2013 vp
Valmistunut

22.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/2013 vp
Valmistunut

09.10.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2013 Päättynyt PTK 111/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.2013

​​​​