Valtiopaivaasia HE 170/1994

HE 170/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1204/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Itkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2626

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2876

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 34/1994 vp
Valmistunut

01.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 11/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4602

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994 4609
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5172

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1