HE 170/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

05.12.1995

Säädöskokoelma
1334/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2455

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/1995 vp
Valmistunut

10.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 96/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 99/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2623

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2667

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 106/1995 vp