Valtiopaivaasia HE 170/1996

HE 170/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1997 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
994/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
995/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
996/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
997/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vuodelta 1997 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
998/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
999/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1000/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki perhe-eläkelain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1001/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1002/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

4) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

5) Laki vuodelta 1997 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta

6) Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

7) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

8) Laki perhe-eläkelain 36 §:n muuttamisesta

9) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3827

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1996 vp
Valmistunut

06.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996 4420

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Keskeytynyt PTK 139/1996 4453
15.11.1996 Päättynyt PTK 143/1996 4541 10-14
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4672

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot