Valtiopaivaasia HE 170/1997

HE 170/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1998

Voimaantulo

15.04.1998

Säädöskokoelma
250/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1998

Voimaantulo

15.04.1998

Säädöskokoelma
251/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2) Laki rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/1998 vp
Valmistunut

03.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1998 Päättynyt PTK 28/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1