HE 170/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 87. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus (nro 182), joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi

Asetuksen voimaantulo

17.01.2001

Säädöskokoelma
300/2000
Sopimussarja
16/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Suositus (nro 190), joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus (nro 182), joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi

2. Suositus (nro 190), joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kaartinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999
Päätös

Asia lähetettiin työasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1999 vp
Valmistunut

08.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 17 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 182, ja että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 17 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 190 otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 134/1999 vp