Valtiopaivaasia HE 170/2002

HE 170/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Uskonnonvapauslaki

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
453/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
454/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
455/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
456/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Uskonnonvapauslaki

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

3. Laki lukiolain muuttamisesta

4. Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.2002

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallintojohtaja Mattlin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 121/2002 vp hylätään.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 33/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 14/2002 vp
Valmistunut

22.01.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2003 Päättynyt PTK 197/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2003 Keskeytetty PTK 199/2002 9
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​