HE 170/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
487/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
488/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
489/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta

3. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Frösén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen 3, 4 ja 8-10 § muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Keskeytetty PTK 153/2006
07.02.2007 Päättynyt PTK 154/2006 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2007

Vastaus
EV 302/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin