Valtiopaivaasia HE 170/2006

HE 170/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
487/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
488/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
489/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta

3. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Frösén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 18
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen 3, 4 ja 8-10 § muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Keskeytetty PTK 153/2006 3
07.02.2007 Päättynyt PTK 154/2006 3 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin