Valtiopaivaasia HE 171/1993

HE 171/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
939/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2818

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1993 vp
Valmistunut

07.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1993 Päättynyt PTK 112/1993 3257

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993 3282
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993 3324

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.1993

Asiasanat

​​​​