HE 171/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 20 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kirkkolain 20 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
987/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain 20 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lehtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2926

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1994 vp
Valmistunut

13.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3424

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1994