HE 171/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.1996

Voimaantulo

01.02.1996

Säädöskokoelma
51/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2455

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Keskeytynyt PTK 122/1995
08.12.1995 Päättynyt PTK 124/1995 4
Istuntopöytäkirjan sivu

3263

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3409

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Vastaus
EV 168/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1