Valtiopaivaasia HE 171/1997

HE 171/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä

Päätökset

1) Laki metsänhoitoyhdistyksistä

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
534/1998
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsänhoitoyhdistyksistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lähteenoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/1998 vp
Valmistunut

13.02.1998

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1 a/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 67 § (PeVL) VJ 67 § 2 mom.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 2

​​​​